QRMA Body Scan

QRMA är en metod att genom frekvensanalys undersöka kroppens hälsostatus. QRMA står för "Quantum Resonance Magnetic Analyser".  Mätningen går så till att patienten i sin hand håller en metallstav, en elektronisk mätprob, som fungerar som en radar, dvs sänder ut  mycket svaga elektromagnetiska pulser som adresserar kroppens respektive organ. Kroppens organ sänder tillbaka ett eko som analysinstrumentet kan tolka och utläsa organens hälsostatus från den mottagna signalen.. Metoden är inte ny men med modern teknik har mätinstrumentet och metoden förfinats så att enskilda hälsokliniker efter gedigen utbildning har möjlighet att använda den.

Undersökningen är helt smärtfri, utan biverkningar och tar bara 2 minuter. Patienten sitter bekvämt i  en stol och håller mätproben i handen under terapeutens övervakning. Efter fullbordad mätning kan terapeuten bilda sig en uppfattning om patientens hälsostatus inpå varje enskilt organ. Mätningsresultatet och patientsamtalet ger underlag för eventuella åtgärder som terapeuten kan rekommendera.       

                                   

Mätning med QRMA analysator,  patienten sitter i en avslappnad ställning med  mätproben i handen   Terapeuten förklarar mätresultatet och ger rekommendation för att korrigera  eventuella  avvikelser                                                       

 

Här är ett exempel och utdrag ur en analysrapport från en QRMA mätning.

 

                                                     

                                                ALTA MEDICA, Norrtullsgatan 15,  113 27 Stockholm - Odenplan Tel 070 696 12 80