Startsida

SSA

FRO

IARU Emergency

ITU Rek.

GAREC

Frekvenser

Länksamling

WGET

NHF Nordiska HF...

Infobas - låst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida handlar om civil beredskap för långvariga elavbrott och behovet av förvarning, nödsamband  och proviantering  med en realtidsuppdatering och varningsinformation samt en beredskapslista.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Solstormar, elavbrott och kommunikation. 

Vi är extremt beroende av säker elförsörjning, för vatten, mat och värme och mycket mera. Efter ett par dygn uppstår stora problem, inte bara för att det är mörkt och kallt och butikerna är stängda, utan sanitetsproblemen gör sig påminda. Var skall man bajsa och kissa när toaletterna inte fungerar? Och var/hur får man tag i rent dricksvatten?

En  orsak till elavbrott och total blackout av elnätet, är instabilitet i det europeiska elnätet. Sverige är ihopkopplat med övriga länder i Europa, och en obalans i ett land, kan lätt fortplanta sig till alla andra länder. Detta hände senast 8 januari 2021. Sverige drabbades då av bara lindriga störningar, men ex italienska elnätet slogs ut. Orsaken var obalans i det "kroatiska nätet". Även en cyberattack, antingen från privata eller statliga fientliga organisationen skulle kunna förlama det svenska elnätet och civilsamhället.

En annan orsak till avbrott skulle kunna vara solstormar som förekommer regelmässigt, men oftast utan att förorsaka skador. Men en kraftig solstorm, om den händer idag, kan få katastrofala konsekvenser. På SVT har sänts en en dokumentärserie "Nedsläckt land", som handlar om konsekvenserna av ett långvarigt elavbrott förorsakat av IT sabotage eller solstorm. Se: https://www.svtplay.se/nedslackt-land , samt en "intervju" 2021-10-27 på SVT med Tomas Ries på FörsvarsHögSkolan (FHS) om solstorm, sabotage och pandemi.

Vid en annalkande solstorm kan vi i bästa fall få ca 17 -24 timmars förvarning. För obalans i elnätet av andra orsaker, ex på grund av bortfall av ett kärnkraftverk under högbelastning, är förvarningstiden bara sekunder.    Se information ifrån MSB, "Solstormar".    Att reparera ett nationellt eller regionalt kraftdistributionsnät efter en magnetstorm som den i Kanada år 2003, tar kanske månader. All publik telekommunikation slås ut vid ett större elavbrott samt övriga samhälleliga funktioner inklusive vatten och avlopp.               

Internet försvinner omedelbart och därefter mobiltelefoni och sist trådbunden kommunikation.                 

Se följande sida för realtidsuppdatering av solstormar och konditioner: http://www.solarham.com/ dessutom har jag gjort en "beredskapslista" på saker som är viktiga att förvara i hemmet, tex, mat, medicin, värmekällor och kommunikation. Man klarar sig i princip ett par veckor utan mat men bara 2 - 4 dagar utan vatten. Så fyll badkaret i värsta fall och skaffa filterkanna. Använd plastpåsar för fekalierna. Beredskapslistan är en nedbantad civil variant.

 

För kommunikation i ett nödläge finns bla. följande alternativ:

- PMR 446 licensfri radio med kort räckvidd ca 2 km.

- CB radio 27 Mhz (kortvåg) licensfri, med räckvidd på tiotals km.

- Amatörradio på UHF,VHF - lokalt, och HF (kortvåg)  med global räckvidd. Fordrar licens från PTS/SSA.

- Satellittelefon, t.ex Iridium 9575 - från Satavenue, med global räckvidd. Fodrar abonnemang och SIM-kort. 

 

För radioamatörer med licens rekommenderas nöd/kris-kommunikation på 3.600 MHz eller 145.500 MHz, dvs svenska nödfrekvenser. Fördelen med 3.600 är att kanalen oftast är tyst och att man kan använda både LSB och USB på samma kanal i ett nödläge. Flera repeatrar har kraftbackup ex. FRO repeatern 145.600 i Stockholm. Alla länder har sin egen nödfrekvens, men 3.600, 3.760 och 7.110 MHz är gemensamma för många. Uppdaterad internationell nödfrekvenslista återfinns på "IARU's hemsida".

 

Till vänster finns en  länk till "Nordiska HF konferensen" på Fårö hösten 2016. Följande "länk" innehåller referat och bilder. Även "ESR" har ett bra referat från "HF 2013" (länk). Nästa konferens går- troligtvis, i augusti 2022.På konferensen behandlades bla uppbyggnad av militära och civila radionät i  beredskapssyfte och reguljära sambandslänkar.

     

       Nödnummer till Sverige när man är utomlands och/eller

  • Ringer över satellittelefon i Sverige eller utomlands är

         +46 63107 112  (0046 63 107 112)  -   Fjällräddningen har  +46 77114 14 00

         Krister Ljungqvist / SM0FAG

         mob.            070 - 519 49 39

         mejl             info@garec.se

 
   

 

 

 

        GAREC